Prace ogrodnicze:

 • Dobór, zakup, nasadzenia roślin
 • Budowa rabat
 • Wykonywanie trawników z siewu oraz z rolki
 • Ściółkowanie

Prace ziemne/budowlane:

 • Ukształtowanie i wyrównanie terenu
 • Dostarczenie podłoża dla roślin
 • Utwardzenie, odwodnienie terenu pod podjazdy i ogrodzenia
 • Zagospodarowanie terenu po budowie

Prace kamieniarskie:

 • Podjazdy
 • Chodniki
 • Ścieżki
 • Ogrodzenia

Prace elektryczne:

 • Oświetlenie zieleni, małej architektury, podjazdów, ścieżek

Prace hydrauliczne:

 • Oczka wodne,
 • Ścieżki wodne
 • Kaskady,
 • Fontanny
 • Systemy nawadniające

Prace meblarskie/zdobnicze:

 • Tarasy
 • Mała architektura: altany, pergole, trejaże, arkady, ławki, grille, place zabaw
 • Ozdoby z drewna, metalu, betonu