Moduły Gotowe

Co to są moduły gotowe?

Moduły gotowe to projekty fragmentów ogrodów gotowe do natychmiastowej realizacji. Można je zastosować praktycznie na każdej działce. Różnorodność modułów daje możliwość narzucenia ogrodowi dominującego stylu (np. nowoczesnego) lub wypełniania z góry określonej funkcji (np. strefa rekreacyjna, altana, miejsce na grilla, zagospodarowanie skarpy, strefa frontowa, itp.). Moduł gotowy to tanie i proste rozwiązanie, dające równocześnie możliwości indywidualnego kształtowania własnej przestrzeni poprzez nadanie jej niepowtarzalnego charakteru.

Czy moduł gotowy będzie pasował do mojej działki?

Tak. Projekty modułów gotowych mają z góry narzucony kształt i wymiary. Istnieje możliwość przeskalowania modułu lub jego większej modyfikacji, np.: zmniejszenia, powiększenia, przycięcia powierzchni, wyeksponowania lub usunięcia niektórych elementów. Dzięki takim modyfikacjom moduł może zostać zaaranżowany zarówno na dużych jak i na mniejszych powierzchniach działki. Modyfikacje takie wykonujemy za dodatkową opłatą, której wysokość ustalamy indywidualnie z naszymi klientami. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Co to jest projekt indywidualny?

To projekt tworzony na indywidualne zamówienie, uwzględniający niepowtarzalny charakter działki, ukształtowania terenu, nasłonecznienia, warunki glebowe, styl domu, preferencje klienta co do funkcjonalności , tematu i/lub oczekiwanego stylu ogrodu.
Praca nad projektem indywidualnym to przygotowanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego.

Co to jest projekt koncepcyjny?

To wstępna koncepcja zagospodarowania ogrodu, która ukazuje kształt, układ i wzajemne położenie najbardziej istotnych elementów ogrodu. Projekt koncepcyjny zawiera kolorowy rzut ogrodu z góry, zdjęcia zagospodarowanych roślin, wizualizacje.

Co to jest projekt wykonawczy?

To gotowy do realizacji projekt ogrodu oraz np. podjazdu, chodników, elementów małej architektury, oświetlenia, tarasu itp. (jeśli takie elementy zostały uwzględnione w specyfikacji). Projekt wykonawczy składa się z części opisowej, specyfikacji technicznej i części rysunkowej.

Co zawiera dokumentacja projektu wykonawczego?

Dokumentacja projektu wykonawczego zawiera między innymi:
• plan ogrodu – kolorowy rzut z góry, z doborem gatunkowym roślin, propozycją zastosowanych nawierzchni (np. podjazdu, chodników, ścieżek itp.) i istotnych elementów ogrodowych,
• układ nawierzchni, wymiarowanie nawierzchni (rzut kolorowy z góry),
• nasadzenia roślin (rzut kolorowy z góry),
• projekt oświetlenia, hydrauliki, systemu nawodnienia , jeśli takie elementy przewiduje projekt koncepcyjny, w formie rzutów kolorowych z góry,
• Projekt małej architektury – przekrój/rzut/model – jeśli przewiduje projekt koncepcyjny,
• Wykaz projektowanych roślin – w formie tabeli – z informacjami dot. między innymi rozstawy i ilości roślin,
• Wykaz projektowanych materiałów – w formie tabeli – z informacjami dot. ilości, rodzaju, ew. producenta projektowanych materiałów,
• Szacunkowy kosztorys wykonawczy.

Dokumentacja projektu wykonawczego może zawierać mniej bądź więcej elementów niż wymienione powyżej, w zależności od indywidualnych potrzeb inwestora.

Jakie informacje są potrzebne do przygotowania projektu indywidualnego?

1. Oczekiwania klienta wobec ogrodu m.in. preferowane gatunki roślin, elementy małej architektury, gotowość do pielęgnacji (ile czasu w miesiącu inwestor gotów poświęcić na pielęgnację ogrodu) i inne.
2. Informacje dotyczące ogólnych uwarunkowań terenu oraz inwentaryzacji terenu. Usytuowanie działki, warunki klimatyczne oraz glebowe, istniejąca infrastruktura i roślinność, dokumentacja geodezyjna (podkład, plan prowadzenia mediów oraz instalacji podziemnych).
3. Dokumentacja zdjęciowa działki oraz terenu przyległego – sugerowana wizja lokalna architekta krajobrazu na miejscu.

Jakie są etapy opracowania projektu indywidualnego?

1. Konsultacja w celu ustalenia indywidualnych preferencji, potrzeb, upodobań, stylu.
2. Pomiary terenu lub określenie parametrów fizycznych terenu projektowego.
3. Ewentualna inwentaryzacja dendrologiczna materiału roślinnego (dot. ogrodów już istniejących).
4. Przygotowanie projektu koncepcyjnego.
5. Przedstawienie wybranego projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacjami. Konsultacja z klientem i ewentualnie wprowadzenie zmian.
6. Przygotowanie projektu wykonawczego.

Jak długo oczekuje się na projekt?

Czas oczekiwania na projekt koncepcyjny wynosi ok 3 tygodni.

REALIZACJA OGRODÓW

Jakie są etapy realizacji ogrodu?

Realizację ogrodów zaczynamy od uporządkowania terenu po budowie, oczyszczenia gruntu z kamieni, gruzu, szkła, ceramiki, styropianu itp. Następnie rozprowadzamy systemy podziemnych instalacji, tj. np. nawadniania, oświetlenia itp. W kolejnym etapie przystępujemy do usunięcia chwastów i korzeni , wyrównywania terenu oraz poprawienia struktury gleby w zależności od tego z jakiego rodzaju glebą mamy do czynienia (gliniasta, piaszczysta). Następnym krokiem jest rozłożenie humusu w miejscach do tego przewidzianych. Równocześnie przystępujemy do wytyczania dróg, placów, ścieżek ogrodowych. Przed ułożeniem nawierzchni utwardzonych wykonujemy budowle ogrodowe i instalacje elektryczną. Ostatnim etapem jest sadzenie roślin i zakładanie trawnika.

PIELĘGNACJA OGRODÓW

Co robić, żeby mieć piękny trawnik?

Wszystko zaczyna się od odpowiednio dobranej mieszanki trawy i dopasowania jej do warunków glebowych (rodzaj gleby, nasłonecznienie). Ważnym krokiem jest także zabezpieczenie trawnika przed szkodnikami (krety) poprzez rozłożenie specjalnej siatki zabezpieczającej. Podstawą pielęgnacji jest regularne cięcie na odpowiedniej wysokości i utrzymanie minimalnego poziomu wilgoci. Zabiegi podstawowe nie są jednak wystarczające do utrzymania trawnika w nienagannej kondycji. Regularne usługi pielęgnacyjne jakie oferują fachowcy, to miedzy innymi: dobór i wysiew nawozu, odchwaszczanie, wertykulacja, aeracja itp.

Jak często trzeba pielęgnować ogród?

Dużo zależy od tego w jakim stylu mamy zbudowany ogród, czy przeważają rośliny wymagające regularnych cięć formujących czy może głównym nurtem są swobodne i naturalistyczne rabaty. Innego podejścia wymagają ogrody rustykalne, a jeszcze innego orientalne czy ekologiczne. Podstawę stanowią utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci, regularne usuwanie chwastów i zwiędłych kwiatostanów, spulchnianie gleby wokół drzew i krzewów, kolejnym krokiem będą cięcia formujące i umiejętne nawożenie (odmienne dla roślin lubiących glebę kwaśną od tych preferujących glebę zasadową). W przypadku pojawienia się szkodników czy też chorób, niezbędne mogą okazać się opryski interwencyjne. Minimum dwa razy w roku należy przygotować rośliny do zmieniających się warunków atmosferycznych (np. zabezpieczenie roślin przed śniegiem, mrozami, cięcia sanitarne). Pielęgnację ogrodów można wykonywać samemu lub zlecić to zadanie profesjonalistom. Szczegółowe wytyczne pielęgnacyjne dla określonych grup roślin znajdują się również w opracowanym przez nas projekcie wykonawczym.