Przykładowa dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa New Garden Style to obszerne opracowanie składające się najczęściej z kilkunastu rysunków technicznych, wykazów, zestawień i wizualizacji, które tworzą kompleksowy projekt wykonawczy. Na podstawie tak szczegółowo i precyzyjnie opracowanej aranżacji, inwestor może zlecić realizację ogrodu wybranej przez siebie firmie wykonawczej. Rekomendowanym przez New Garden Style firmom wykonawczym zapewniamy nadzór autorski podczas realizacji naszych projektów.

Autorami naszych projektów są wykwalifikowani inżynierowie architekci krajobrazu, absolwenci Politechniki Krakowskiej.

Przykładowa dokumentacja projektu wykonawczego:

 1. Projekt koncepcyjny, obejmujący główne rozmieszczenie elementów projektowanych oraz układ nawierzchni i nasadzeń roślin. Projekt koncepcyjny w dwóch wariantach – do wyboru dla Zamawiającego.
 2. Projekt wykonawczy, oparty na ostatecznym wariancie projektu koncepcyjnego wybranym przez Zamawiającego, składający się z następujących elementów:
  1. Wymiarowanie – rysunek – rzut w skali,
  2. Układ nawierzchni:
   • rzut w skali / układ nawierzchni projektowanej i ustalenie materiałów tj. kostka brukowa, płyty tarasowe, kruszywo ogrodowe, obrzeża itp.;
   • rysunek – rzut w skali – wymiarowanie;
   • rzuty na detal w skali 1:50 / 1:20;
   • przekroje przez wybrane nawierzchnię – opis.

  3.Oświetlenie:

  • schemat oświetlenia – wybór produktu oraz rozmieszczenie oświetlenia w ogrodzie;
  • obwody i schemat rozprowadzenia instalacji elektrycznej.

  4. Projekt roślin – rzut w skali ze wskazaniem roślinności wg kolorystyki kwitnienia, docelowych rozmiarów, ustalenie rozstawy.

  5. Wizualizacje (8 ujęć – dzień + 2 ujęcia – noc); dodatkowo spacer po ogrodzie 3D w postaci krótkiego filmu (na indywidualne zamówienie).

  6. Zestawienie roślinności projektowanej w formie tabeli (zdjęcia roślin, nazwa polska, nazwa łacińska, kwitnienie, rozstawa, ilość, szacunkowa cena).

  7. Wytyczne pielęgnacyjne wybranych gatunków roślin.

  8. Zestawienie materiałów w formie tabeli ( nazwa produktu, sklep/producent, kolor, opis techniczny, ilość szt., ilość m2, zamówienie, uwagi).

  9. Projekty wykonawcze elementów małej architektury – na specjalne zamówienie.  Każdy projekt wykonawczy elementu małej architektury składa się z następujących elementów:  koncepcja, wymiarowanie – rzut w skali, rysunki, przekroje oraz model-wizualizacja 3D, inspiracje zdjęciowe.

  10. Systemy automatycznego nawadniania – w wersji podstawowej lub rozszerzonej – na specjalne zamówienie.

  11. Projekt wykonawczy elewacji, ogrodzenia – na specjalne zamówienie.

  12. Kosztorys wykonawczy – na specjalne zamówienie.

  13. Opis koncepcji i założeń projektowych.